Journalberg på akutmottagningar

Tusentals patienter har inte blivit journalförda i tid efter att ha besökt en akutmottagning i Sverige. Detta kan påverka patientsäkerheten.


40 procent av alla som har besökt en akutmottagning har inte fått det uppdaterat i sin journal förrän över två veckor efter besöket. Detta kan påverka patientsäkerheten om en patient skulle söka akut vård igen.

Orsaken verkar vara bristen på utbildade medicinska sekreterare, skriver TT.