Granskning av journalsystem

Karolinska har tidigare kritiserats för att alltför många kan läsa i journalerna. Nu ska datainspektionen granska samtliga landsting och regioner.


Datainspektionen har tidigare kritiserat Karolinska universitetssjukhuset för att sjukhuset inte har några bra rutiner över vilka och hur många som har tillgång till patientjournalerna. Och eftersom Karolinska sjukhuset nog inte är det enda sjukhus som har bristande rutiner i detta område så ska nu Datainspektionen granska alla landsting och regioner.

Detta är särskilt viktigt nu i och med systemet om sammanhållna journaler.